Prana és l’energia que impregna l’univers a tots els nivells. Es tracta d’energia física, mental, intel·lectual, sexual, espiritual i còsmica. Totes les energies vibrants són prana. Totes les energies físiques; la calor, la llum, la gravetat, el magnetisme i la electricitat, són també prana.

Prana és l’energia oculta o potencial que es troba en tots els éssers i que es manifesta de manera sobtada davant del perill.

És el motor primari de tota activitat. És l’energia que crea, protegeix i destrueix. És el vigor, la potència, la vitalitat, la vida i l’Esperit.

Prana és l’alè de tots els éssers de l’univers. Aquests neixen a traves d’ell, viuen amb ell i al morir la seva manifestació individual es dissol en l’alè còsmic.

Prana és l’eix de la roda de la vida. Impregna el sol, els nuvols, els vents, la terra i totes les formes de matèria.

És el Ser i el no Ser. És la font de tot coneixement. Prana és el refugi del iogui.

Luz sobre el pranayama

B.K.S. Iyengar