Sessions cada dimecres de 9.30 a 10.30

EL MÈTODE FELDENKRAIS®

El mètode Feldenkrais® es pot practicar de manera individual amoneda IF
(integració funcional) i en grup anomenada ATM (autoconsciència o presa de
consciència a través del moviment).
Les classes en grup són les que s’ofereixen en aquest espai. En les sessions
d’ATM (en grup) la professora guia els moviments a través de la veu. Moshe
Feldenkrais va deixar més de mil lliçons que ens ajuden a explorar-nos des de
la perspectiva del desenvolupament, biomecànica, l’estudi del sistema
nerviós, la respiració, …
És un sistema únic perquè genera en el sistema nerviós canvis: modifica
realment el to muscular, augmenta l’amplitud dels moviments, millora la
coordinació i intensifica l’eficàcia i el benestar del funcionament de l’acció, més
enllà dels patrons habituals.
L’objectiu del Mètode Feldenkrais® és que la persona s’organitzi i es mogui
(actuï / faci) amb el mínim esforç i la màxima eficiència, no mitjançant l’esforç
muscular sinó ampliant la consciència de com funciona el moviment.
Així doncs, l’alumne/a aprèn a actuar més enllà del seu nivell habitual, ampliant
el seus repertoris de moviments (acció), millorant la organització i la capacitat
per moure’s.