La gestalt és una forma de fer teràpia des de l’experiencial. Treballa amb la situació present, amb la dificultat o conflicte del moment, que és un reflex dels assumptes pendents del passat. L’important és el que està passant aquí i ara (el passat ja no hi és, el futur no ha arribat).

Aquesta expressió de l’ “aquí i ara” potser sigui la pedra angular de la teràpia gestalt. A partir de dur a la persona al moment present, poden anar-se desgranant les veritables necessitats i deixant de costat expectatives i dubtes; i aclarint al pacient les seves pròpies i veritables necessitats.

Utilitza com a eina l’ “adonar-se“, atenent als diferents aspectes de la persona (mental, emocional, corporal i espiritual) per a una total integració. No és el terapeuta el que ha d’indicar a la persona el que cal fer, sinó ajudar-la a que ella mateixa trobi el que li passa i ser conscient dels seus recursos. Només adonant-nos del que està ocorrent i responsabilitzant-nos del que fem i de com ho fem la persona té la llibertat d’actuar i modificar la seva conducta.

La responsabilitat és l’acceptació del que un és, de les seves capacitats i limitacions. La maduresa comporta l’acceptació dels propis actes. La teràpia gestalt ajuda  la persona a comprendre la seva responsabilitat en la seva vida.

Es crea un espai on el pacient pot expressar-se amb la seguretat que serà acceptat, mostri el que mostri. No hi ha res bé, ni res malament, acceptar-se és la base per deixar de barallar-se.

La Teràpia Gestalt és útil.

– En situacions de: estrès, ansietat, pors, timidesa, maltractes,  assetjaments, dificultats en la parella o relacionals, moments de dol i pèrdues, crisis, conflictes personals.

– Com a procés de creixement i desenvolupament personal, per conèixer-nos millor a nosaltres i als altres.

– Per potenciar la part creativa i la capacitat amorosa, per retrobar l’equilibri i el benestar en la nostra vida.


TALLER AMB L’ENEAGRAMA

Què penso?  Què sento?  Com  actuo?

Aquest taller té com a objectiu ajudar-te a descobrir quina és la teva personalitat. I com  limita el teu autèntic ésser.

Això ho fem utilitzant el model de l’eneagrama amb la música com a vehicle emocional i el nostre cos com a receptor i testimoni vivencial.

Eneagrama ve del grec “ennea” que significa nou (9) i “grammos” que significa punts. Així parlem de les nou passions que determinen la nostra personalitat: Ira, orgull, vanitat, enveja, avarícia, por, gula, luxúria i mandra.

El propòsit principal d’aquest taller és ajudar-te a conèixer-les i descobrir quina d’aquestes passions domina la teva personalitat, descobrint els obstacles que et poses a tu mateix i que t’impedeixen una vida plena i autèntica, una vida feliç.

En el taller explorem els nou caràcters i ho fem amb una exposició teòrica, músiques relacionades amb cada eneatip, expressions creatives, plastiques, de veu i amb les descobertes de cadascun de  nosaltres. Tot plegat enriquirà la teva persona i donarà llum a la teva vida.

Josep Lluís Negredo

Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona 1985 (Col·legiat 2.157). Specialist in Psychotherapy (European Federation of Psychologist Associations). Terapeuta Gestalt. Terapeuta Corporal Integratiu. Terapeuta de Brainspotting ( experienciencies traumàtiques) Psicoterapeuta integratiu Programa SAT (Claudio Naranajo). Psicologia dels Eneatips (Eneagrama). Especialista en teràpia individual i parella. Grups de teràpia i creixement personal.