Sessions cada dimecres de 9,30 a 10,30 amb Sònia Cugat

EL MÈTODE FELDENKRAIS

L’objectiu del Mètode Feldenkrais és que la persona s’organitzi i es mogui (actuï / faci) amb el mínim esforç i la màxima eficiència, no mitjançant l’esforç muscular sinó ampliant la consciència de com funciona el moviment.

Així doncs, l’alumne/a aprèn a actuar més enllà del seu nivell habitual, ampliant el seus repertoris de moviments (acció), millorant la organització i la capacitat per moure’s.

És un sistema únic perquè genera en el sistema nerviós canvis: modifica realment el to muscular, augmenta l’amplitud dels moviments, millora la coordinació i intensifica l’eficàcia i el benestar del funcionament de l’acció, més enllà dels patrons habituals.

El mètode Feldenkrais es pot practicar de manera individual amoneda IF (integració funcional) i/o en grup anomenada ATM (autoconsciència o presa de consciència a través del moviment).

En les sessions d’ATM (en grup) la professora guia els moviments a través de la veu. Moshe Feldenkrais va deixar més de mil lliçons que ens ajuden a explorar-nos des de la perspectiva del desenvolupament, biomecànica, l’estudi del sistema nerviós, la respiració, …

 L’efecte d’aquestes sessions és molt sovint espectacular. Alguns dels efectes que podem trobar són: millorar el benestar, la vitalitat, millorar l’eficàcia del cos fins que gradualment hi ha un alleujament del dolor, i una disminució del deterior motor. Evitant que s’instauri o vagui a més una lesió com pot ser una hernia discal, lumbàlgia, artrosi, …Si hi ha més bona organització corporal evitarem la fricció articular, de manera que el pes es reparteix equitativament sense fer tensions musculars.